Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
499 405 439
zsslunecni@zs-slunecni.cz

AKTIVITY / AKCE

Zde se dozvíte co je u nás nového a co jsme dělali
zobrazit vše

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

Po vypršení mandátu musí proběhnout nové volby do Školské rady, která je ze zákona (§ 167 a 168 Školského zákona) povinným orgánem školy.

Rada školy schvaluje důležité dokumenty, výroční zprávy, změny školních vzdělávacích plánů, vyjadřuje se k inspekčním zprávám, rozpočtu školy a má právo se vyjadřovat k dalším okolnostem týkajících se života školy.

Členy rady jsou, kromě zástupců pg. sboru a zřizovatele, též zástupci z řad rodičů a zákonných zástupců. Za základní školu je volen jeden kandidát z jejich řad. Počet hlasů se rovná počtu dětí, tzn., že za jedno dítě volí pouze jeden z rodičů či zákonných zástupců.

Termín konání voleb je stanoven na 15. října 2021

Podávání návrhů na jednotlivé kandidáty bude probíhat do 30. 9. 2021 – návrhy kandidátů podávejte formou lístku (viz odkaz „dokumenty školy“ pod záložkou ZŠ), které odevzdáte třídním učitelům.

 

 Za přípravný výbor voleb        Přemysl Jiran, zást. řed.

DOCHÁZKA DĚTÍ - ZDRAVOTNÍ STAV

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy nám do školy posíláte děti, které nejsou v bezvadném zdravotním stavu, UPOZORŇUJI, ŽE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Čl. 2. odst. j.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

posílat dítě do školy bez zdravotních problémů (zejména s ohledem na přítomnost dalších žáků se zdravotními problémy ve třídním kolektivu, zvláště v době epidemií bere ohled na ostatní žáky školy, dbá na dostatečnou rekonvalescenci svého dítěte). V případě výskytu vnějších parazitů (zejména vší apod.) zákonný zástupce neposílá dítě do školy do doby jejich úplného odstranění (platí i pro hnidy).

 

MÁTE POVINOST POSÍLAT DÍTE DO ŠKOLY BEZ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Tato povinnost se nevztahuje pouze na covid, ale na veškeré, i drobné příznaky jakéhokoli onemocnění (včetně rýmy, pokašlávání apod.)

Žádám vás o respektování tohoto pravidla a ohleduplnost vůči ostatním dětem i pedagogům.

 

Děkuji.

V Hostinném 9. 6. 2021

P. Jiran – zást. řed .

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST OD 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Pedagogové nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

ZŠ SLUNEČNÍ HOSTINNÉ VÁS VÍTÁ!

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLUNEČNÍ, která je  součástí subjektu nesoucího název Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329

Jsme státní škola zajišťující péči dětem s mentálním postižením, kombinovaným postižením a dětem s poruchamim autistického spektra. Našim žákům poskytujeme výchovně vzdělávací péči ve vzdělávacích programech základní a speciální školy, pedagogickou asistenci a rehabilitační péči.

Klademe důraz na příjemné a klidné prostředí, vzájemné mezilidské vztahy včetně intenzivního kontaktu s rodiči.

Mgr. Přemysl Jiran  zást. ředitele školy

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu.

PARTNEŘI ŠKOLYProgramování a webhosting MagicHouse s.r.o.