Úvodní stránka
Cílem základní školy  je poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají vzdělání poskytované základní školou. (viz. Dokumenty školy). Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se dětem s lehkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a autismem. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Spolupracujeme velmi úzce s rodiči, se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickými poradnami, s pediatry, klinickými psychology i psychiatry. Jedním z nejdůležitějších prostředků k dosažení stanovených výsledků je soustavné utváření příznivého klimatu školy. V této oblasti se zaměřujeme na:

 • celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na dobré mezilidské vztahy (kolegiální spolupráce, vztahy k dětem, spolupráce s rodiči, rodinná atmosféra jsou pro nás prioritní)
 • pravidelné obměňování vnitřního řádu a aktualizování pracovního řádu (k tomu, aby klima školy bylo dlouhodobě příznivé, je nutné pravidelně připomínat pravidla a mantinely jak dětem, tak pracovníkům. Ve škole velmi dobře kvalitní pracovní tým, který tvoří učitelé s velkými zkušenostmi v oblasti speciálně-pedagogické péče.)
 • vytváření přátelské atmosféry a atmosféry spolupráce mezi žáky a učiteli
 • pravidelné informování rodičů o výchovně vzdělávacím procesu
 • zvýšená péče problémovým žákům  (viz. spolupráce s odborníky)
 • respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí, podněcování jeho aktivity
 • zajištění individuální výuky a individuálních vzdělávacích plánů
 • soustavné a trvalé zajištění kvalitních podmínek pro integrované žáky - hygienických, ekonomických, vzdělávacích
 • udržování a zlepšování prostor školy a jejího okolí
 • zlepšování estetického vzhledu školy.

 Speciální aktivity:

 • logopedie
 • projektové dny
 • rehabilitace - fyzioterapie
 • canisterapie
 • plavání

 Žáci mohou využívat doplňkových služeb:

 • školní družinu,
 • školní stravování,
 • dobrou dopravní dostupnost,
 • svoz dětí.

Soubory ke stažení
      UČEBNÍ_PLÁN_ZŠ_PRAKTICKÁ_13-14.xls       Učební plán pro šk. rok 2013 - 2014

novinky akce fotogalerie napsali o nás archiv
Novinky

MÁME 1. MÍSTÓÓÓÓÓOÓ !!!!!! - SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ - ÚPICE 14. 6. 2018

Máme velkou radost. Tým našich žáků ve složení Markéta Brodská, Radek Kobrle a Honza Jeník získal v krajském kole soutěže „Mladý zdravotník“ krásné 1. místo.

Soutěž se konala v Úpici a celkem bylo přihlášeno 16 družstev. Naši soutěžící museli prokázat na 12 stanovištích mnoho znalostí a dovedností z dopravní výchovy, léčivých rostlin, zdravého životního stylu, historie ČČK, vyjmenovat vybavení zdravotnické brašny, prokázat dovednosti v obvazových technikách poranění různých částí těla, museli dopravit raněného na určité místo a vyrobit si nosítka, plnit sportovní disciplínu a prokázat na 3 stanovištích první pomoc na živých figurantech.

Soutěž je velmi náročná. Dva členové týmu se soutěže zúčastnili poprvé a všichni společně uspěli v obrovské velké konkurenci škol z celého královéhradeckého kraje.

Jejich úspěch je úžasný a my jsme na ně právem hrdí!!!VOLNÉ DNY V DUBNU A KVĚTNU

PONDĚLÍ 30. 4. - ŘEDITELSKÉ VOLNO - školní jídelna mimo provoz

ÚTERÝ 1. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK

PONDĚLÍ 7. 5. - ŘEDITELSKÉ VOLNO - školní jídelna mimo provoz

ÚTERÝ 8. 5.  - STÁTNÍ SVÁTEKZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

 

Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329

Vás zve na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ve STŘEDU 18. 4. 2018 od 14:00 do 16:00 hod.

v BUDOVĚ ZŠ SLUNEČNÍ, MLÁDEŽNICKÁ 229, HOSTINNÉ

S sebou:

občanský průkaz, rodný list dítěte

!!! DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

 více zpráv

Copyright © 2012 ZŠ Hostinné, Sluneční 377. Všechna práva vyhrazena.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény ZŠ Hostinné nebo jiných subjektů.

Webdesign Filip Vancl | programování a webhosting MagicHouse s.r.o.