Úvodní stránka
ZŠ speciální

Cílem základní školy speciální je poskytovat žákům, kteří pro svůj zdravotní handicap nezvládají osnovy základní školy praktické takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají vzdělání poskytované základní školou speciální. Tým pedagogů, asistentů pedagoga a osobních asistentů se snaží: 

- rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků s těžším mentálním postižením, vybavovat je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života

 


Třídní kolektivy o max. počtu 6 dětí.

Ve třídě působí učitel a asistent pedagoga-osobní asistent.

Při výchově a vzdělávání jsou využívány speciální metody práce, za využití speciálních i rehabilitačních, relaxačních pomůcek, speciální aktivity.

V případě potřeby tvoříme na základě doporučení školského poradenského zařízení Individuálně vzdělávací plány. Spolupracujeme s odborníky: klinickými psychology, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, psychiatry, logopedy, neurology, specialisty na autismus.

Ve škole působí výchovný poradce i školní metodik prevence.

 

Speciální aktivity:

 • logopedie
 • arteterapie
 • ergoterapie
 • projektové dny
 • bazální stimulace
 • rehabilitace
 • canisterapie
 • plavání 

Žáci mohou využívat doplňkových služeb:

 • školní družinu,
 • školní stravování,
 • dobrou dopravní dostupnost,
 • svoz dětí.

Soubory ke stažení
      UČEBNÍ_PLÁN_REHABILITAČNÍ.JPG.jpg       Učební plán základní školy speciální - II. díl rehabilitační
      UČEBNÍ_PLÁN_ZŠ_SPECIÁLNÍ_2._STUPEŃ.JPG.jpg       Učební plán základní školy speciální 2. stupeň
      UČEBNÍ_PLÁN_ZŠ_SPECIÁLNÍ_1._ST.JPG.jpg       Učební plán základní školy speciální 1. stupeň

novinky akce fotogalerie napsali o nás archiv
Novinky

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V PÁTEK 2. 2. SI DĚTI UŽÍVAJÍ ZASLOUŽENÉHO VOLNAVÝSKYT VŠÍ II.

Stále se nedaří u všech dětí úplně odstranit hnidy z vlasů. Prosíme rodiče, aby své děti neposílali do školy, pokud vlasy nebudou naprosto čisté.

Děkujeme.

p.j.VÝSKYT VŠÍ

PROSÍME RODIČE, ABY V SOUČASNÉ DOBĚ  DBALI ZVÝŠENÉ PÉČE O VLASY A OBLEČENÍ SVÝCH DĚTÍ. ZAZNAMENÁTE-LI U SVÉHO DÍTĚTE VÝSKYT VŠÍ NEBO HNID, PROSÍME, NEPOUŠTĚJTE DĚTI DO ŠKOLY, DŮKLADNĚ VLASY OMYJTE A UČIŇTE VŠECHNA OPATŘENÍ K TOMU, ABYSTE  MINIMALIZOVALI OPAKOVÁNÍ VÝSKYTU VŠÍ. VŠICHNI ŽÁCI DOSTANOU OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ DOPORUČENÍ, JAKÁ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VŠÍ UDĚLAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

p.j.více zpráv

Copyright © 2012 ZŠ Hostinné, Sluneční 377. Všechna práva vyhrazena.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény ZŠ Hostinné nebo jiných subjektů.

Webdesign Filip Vancl | programování a webhosting MagicHouse s.r.o.