Úvodní stránka
Os. a pg. asistence

Osobní a pedagogickou asistenci využívá více jak polovina žáků školy. Bez této služby bychom nemohli zajistit služby v takové kvalitě a takovém rozsahu, jako se nám to daří nyní. Prošli jsme dlouhou cestou, než se nám podařilo zajistit kvalitní a fungující systém.

V současné době máme šest asistentek, z nichž každá má kombinovaný úvazek - asistent pedagoga - osobní asistent.

V oblasti osobní asistence spolupracujeme od 1. 9. 2009 s Oblastní charitou v Trutnově.

Škola není schopna zajistit péči o děti pouze s nízkými kvótami na asitenty pedagoga. Děti, jejichž rodiče dostávají od státu příspěvek na péči (§21 odst. 3 písm. c) a dítě tedy potřebuje dopomoc i ve školním prostředí, uzavírají smlouvu o péči s Oblastní charitou a na osobní asistenci přispívají. Vzhledem k tomu, že jedna asistentka se stará zároveň o více dětí, dělí se i příspěvek a pro rodiče se jedná o přijatelnou měsíční částku. Škola tak může poskytovat služby v maximální kvalitě a rodiče se denodenně přesvědčují, že o děti je pečováno velmi dobře.

 

asistentky mají odpovídající vzdělání - akreditaci osobní i pedagogické asistentky (popř. si kvalifikaci aktuálně doplňují)


Asistentky se soustavně a průběžně vzdělávají ve všech oblastech, které mohou ke zkvalitnění péče přispět. Např.: bazální stimulace, arteterapie, ergoterapie, rehabilitace.... Získané vědomosti a znalosti v praxi uplatňují.

Péči v této oblasti podporujeme pořizováním rehabilitačních pomůcek,plánujeme zřízení speciální rehabilitační a relaxační místnosti

 

Cílem naší práce za podpory asistentů je poskytovat žákům s tělesným postižením a hlubším postižením, kombinovanými vadami, autismem, takové klima a pomoc, které jim pomůže překonat potíže vyplývající z postižení. Vzhledem ke složení dětí a skladbě tříd (téměř ve všech třídách jsou žáci několika, nejméně dvou ročníků, ale i tří, pěti ročníků) se potřeba asistentů neustále zvyšuje. Přestože jsou asistenti přiděleni ke konkrétním dětem, provoz školy vyžaduje jejich pomoc i u ostatních dětí ve třídě. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, má odlišné schopnosti, tempo práce než ostatní a pracujeme s ním tedy individuálně, často podle  IVP.


novinky akce fotogalerie napsali o nás archiv
Novinky

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V PÁTEK 2. 2. SI DĚTI UŽÍVAJÍ ZASLOUŽENÉHO VOLNAVÝSKYT VŠÍ II.

Stále se nedaří u všech dětí úplně odstranit hnidy z vlasů. Prosíme rodiče, aby své děti neposílali do školy, pokud vlasy nebudou naprosto čisté.

Děkujeme.

p.j.VÝSKYT VŠÍ

PROSÍME RODIČE, ABY V SOUČASNÉ DOBĚ  DBALI ZVÝŠENÉ PÉČE O VLASY A OBLEČENÍ SVÝCH DĚTÍ. ZAZNAMENÁTE-LI U SVÉHO DÍTĚTE VÝSKYT VŠÍ NEBO HNID, PROSÍME, NEPOUŠTĚJTE DĚTI DO ŠKOLY, DŮKLADNĚ VLASY OMYJTE A UČIŇTE VŠECHNA OPATŘENÍ K TOMU, ABYSTE  MINIMALIZOVALI OPAKOVÁNÍ VÝSKYTU VŠÍ. VŠICHNI ŽÁCI DOSTANOU OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ DOPORUČENÍ, JAKÁ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VŠÍ UDĚLAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

p.j.více zpráv

Copyright © 2012 ZŠ Hostinné, Sluneční 377. Všechna práva vyhrazena.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény ZŠ Hostinné nebo jiných subjektů.

Webdesign Filip Vancl | programování a webhosting MagicHouse s.r.o.