Úvodní stránka
Autistická třída

Třída zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací péči o:

  • žáky s poruchami autistického spektra, popř s PAS v kombinaci s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením

Žáci jsou podle stupně mentálního postižení zařazeni do:

  • základní školy  (lehké mentální postižení) nebo
  • základní školy speciální (střední a těžké mentální postižení)

Žáci jsou vzděláváni podle školou zpracovaných vzdělávacích programů:

  • 1. RVP ZV ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT - 28603/2016 - pro žáky I. stupně ZŠ a 6. ročníku ZŠ
  • 2. Č. J. 30/07 Školní vzdělávací program Základní školy Sluneční Hostinné „Místo na Slunci“, určený pro žáky s lehkým mentálním postižením
  • 3. ŠVP pro základní školu speciální (Díl II – program vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v zš speciální) „Místo na Slunci II"

Třída se naplňuje do počtu 6 žáků.

O žáky pečují 2 – 3 pedagogičtí pracovníci, včetně asistenta pedagoga a osobního asistenta.

 

Výchovně vzdělávací péče - historie

Péče o žáky s pervazivně vývojovou poruchou – autismem - začala na naší škole mnohem dříve, než vznikla autistická třída. Zpočátku jsme se věnovali dětem v domácím prostředí. Výuka v budově školy probíhá od roku 2001.

Když jsme začínali, byla problematika výuky těchto dětí opravdu v plenkách. Od počátku jsme spolupracovali s Aplou v Praze i v Brně, absolvovali všechna nabízená studia, proto si troufáme říci, že jsme pracovali profesionálně bez větších chyb.

 

Výchovně vzdělávací péče - současnost

Momentálně (šk. rok 2017/2018)  je třída naplněna sedmi žáky, z nichž každý chodí do jiného ročníku. 

Ke každému z žáků je přistupováno individuálně, a to po celou dobu vzdělávacího procesu. Tímto způsobem se nám daří plnit osnovy daného vzdělávacího programu, protože i ty se u žáků liší. Tím, že žáci pracují indivuduálně, můžeme délku jednotlivých předmětů přizpůsobit tak, aby nebyl žák přetěžován a zařazovat odpočinkové a relaxační prvky. Dbáme na nutnou vizuální podporu jak v orientaci celého dne, tak i při výuce jednotlivých předmětů - multisenzoriální přístup preferujeme v každé oblasti výuky, ve které, dnes již samozřejmě, využíváme i moderních technologií jako jsou např. iPady a různé výukové programy, které děti opravdu baví. 

Zaměřujeme se výrazně na nácvik aktivit, které budou moci žáci uplatnit v dospělosti - především sebeobslužné činnosti, obstarání jednoduchého nákupu, vaření jednoduchých jídel. Naším nejdominantnějším úkolem je dovést žáky ke schopnosti samostatného vyjádření vlastních přání a potřeb, aby nevykonávali činnost, kterou nechtějí jen proto, že nedokážou reagovat.

Po důkladné přípravě zvládáme účast na školních akcích jako jsou výlety, výstavy, plavání, veřejná vystoupení. Pravidelně každý měsíc navštěvujeme knihovnu, kde mají děti připravený program a pujčují si knihy. 

Ve třídě vládnou pěkné a přátelské vztahy. Děti si spolu hrají a pomáhají si.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči žáků a velmi si vážíme toho, že nás ve všech aktivitách podporují.

V minulých letech naši vycházející žáci pokračovali studiem na odborném učilišti (nyní střední škola) v Hostinném a i v letošním školním roce bude tato dobrá spolupráce pokračovat.

 

Mgr. Tereza Hitková -  tř.učitelka

 

 


novinky akce fotogalerie napsali o nás archiv
Novinky

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V PÁTEK 2. 2. SI DĚTI UŽÍVAJÍ ZASLOUŽENÉHO VOLNAVÝSKYT VŠÍ II.

Stále se nedaří u všech dětí úplně odstranit hnidy z vlasů. Prosíme rodiče, aby své děti neposílali do školy, pokud vlasy nebudou naprosto čisté.

Děkujeme.

p.j.VÝSKYT VŠÍ

PROSÍME RODIČE, ABY V SOUČASNÉ DOBĚ  DBALI ZVÝŠENÉ PÉČE O VLASY A OBLEČENÍ SVÝCH DĚTÍ. ZAZNAMENÁTE-LI U SVÉHO DÍTĚTE VÝSKYT VŠÍ NEBO HNID, PROSÍME, NEPOUŠTĚJTE DĚTI DO ŠKOLY, DŮKLADNĚ VLASY OMYJTE A UČIŇTE VŠECHNA OPATŘENÍ K TOMU, ABYSTE  MINIMALIZOVALI OPAKOVÁNÍ VÝSKYTU VŠÍ. VŠICHNI ŽÁCI DOSTANOU OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ DOPORUČENÍ, JAKÁ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VŠÍ UDĚLAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

p.j.více zpráv

Copyright © 2012 ZŠ Hostinné, Sluneční 377. Všechna práva vyhrazena.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény ZŠ Hostinné nebo jiných subjektů.

Webdesign Filip Vancl | programování a webhosting MagicHouse s.r.o.